تکنولوژیک نیوز

۰۹۰۵ ، سرشماره جدید اپراتور ایرانسل

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تازه‌ترین اقدام خود به درخواست اپراتور دوم کشورمان پاسخ داده و سرشماره ۰۹۰۵ را به سرشماره‌های این اپراتور افزوده است که بدین ترتیب تعداد نامبرینگ ایرانسل به بیش از ۱۰۰ میلیون عدد می‌رسد.

قبل از این ایرانسل دارای سرشماره‌های ۰۹۳۵ تا ۰۹۳۹، ۰۹۰۱ تا ۰۹۰۳ و ۰۹۳۳ بود که نامبرینگ این اپراتور را زیر ۱۰۰ میلیون عدد نگه داشته بود ولی با اضافه شدن سرشماره جدید، نامبرینگ این اپراتور افزایش یافته است.

پیش از این اپراتور اول تلفن همراه کشورمان که سرشماره‌های ۰۹۱۱ تا ۰۹۱۹، ۰۹۱۰، ۰۹۹۰ و ۰۹۹۱ را در اختیار دارد، به نامبرینگ ۱۰۰ میلیونی رسیده بود. همچنین اپراتور سوم تلفن همراه کشورمان نیز ظرفیت ۳۰ میلیون عددی در این زمینه دارد.

با توجه به اینکه اولین اپراتور فعال در زمینه سیم کارتهای اعتباری شرکت تالیا بود، این شرکت نیز سهم قابل توجهی از نامبرینگ کشور در اختیار دارد. اپراتورهای تازه وارد با سرشماره ۰۹۹۹ نیز در نامبرینگ کشور سهم دارند که به طور کلی و با توجه به سرشماره جدیدی که به ایرانسل تعلق گرفته، نامبرینگ کشور به ۲۷۰ میلیون عدد رسیده است که در مقیاس جمعیت کشور یک رکورد محسوب می‌شود.