تکنولوژیک نیوز

حوزه علمیه و مرکز ملی فضای مجازی کمیسیون مشترک تشکیل دادند

با هدف ترویج دین و مذهب در فضای مجازی کمیسیون مشترکی از مدیریت مرکز ملی فضای مجازی و حوزه های علمیه سراسر کشور تشکیل می شود. در پی تفاهم صورت گرفته میان مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی نهادهای عالی حوزوی مشور، تصمیم بر آن شد که در جهت توسعه سواد فضای مجازی  و توسعه امر سرگرمی و ترویج دین و مذهب از طریق نرم افزارهای فضای مجازی، کمیسیون مشترکی تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم در پی دیدار ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور صورت گرفته است و در این راستا مقرر شده است که با توجه به تاثیر زیاد فضای مجازی در تغییر ذائقه و سبک زندگی مردم، مدیریت و ساماندهی در این فضا مورد توجه قرار گیرد و از مزایای فضای مجازی در زمینه ترویج فضائل اخلاقی و تبلیغ دین و پیشرفت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده شود.

طبق توافقات صورت گرفته توسط این دو نهاد، دو طرف بر لزوم تشکیل جلسه مشترک مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی نهادهای عالی حوزوی تاکید کرد و مقرر شد کمیسیون مشترکی در جهت توسعه سواد فضای مجازی، توسعه امر سرگرمی و ترویج دین و مذهب از طریق نرم افزارهای فضای مجازی تشکیل شود. درهمین حال برای دیگر حوزه هایی که باید کارهای مشترکی صورت پذیرد، توافق انجام شود.

در این توافق مقرر شده است که مرکز ملی فضای مجازی در مورد فعالیت ها و سرفصل های درسی مورد نیاز جهت آشنایی طلاب با فضای مجازی نیز همکاری کند. همچنین مقرر شد در موضوعاتی که جنبه نظری دارد و نیز تعیین مبانی نظری، حوزه های علمیه به کمک مرکز ملی فضای مجازی بیاید.