تکنولوژیک نیوز

درآمد دولت از طرح رجیستری تلفن همراه

اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در کشور، باعث افزایش درآمد دولت شده است. زیرا با اجرای این طرح تمامی واردات به صورت قانونی انجام شده است.

 اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در کشور جلوی واردات قاچاق را گرفته است. تنها گوشی هایی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند می توانند از شبکه داخلی سرویس بگیرند و دیگر امکان استفاده از گوشی های غیرقانونی در کشور وجود ندارد.

افزایش درآمد دولت با اجرای طرح رجیستری

رییس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و افزایش درآمد دولت اعلام کرد که طرح رجیستری گوشی‌های موبایل در جلوگیری از قاچاق بسیار تاثیر گذار بوده اند. جمال انصاری در رابطه با تاثیر طرح رجیستری در کاهش‌ قاچاق گوشی‌های تلفن همراه اعلام کرد که یکی از مولفه‌های خوب آنها طرح‌های پیگیری بوده است.

وی ادامه داد که با وجود اینکه این طرح هنوز برای تمام مدل‌های گوشی اجرا نشده است اما این نتیجه روشن است که واردات گوشی افزایش داشته و آمارها نیز نشان می دهند که با اجرای این طرح افزایش بیش از صد درصدی واردات گوشی به کشور اتفاق افتاده است. بنابراین این طرح تاکنون تاثیر بسیاری در افزایش درآمد دولت داشته است.