تکنولوژیک نیوز

یک دست شدن تلویزیون سامسونگ با رنگ دیوار

مدل جدید تلویزیون سامسونگ که رونمایی شده است، به گونه ای است که می تواند در زمان خاموش بودن با رنگ دیوار پس زمینه یک دست گردد.

مدل جدید تلویزیون سامسونگ که رونمایی شده است دارای ویژگی ها و قابلیت های متفاوت و متععددی است. این مدل جدید تلویزیون سامسونگ قادر است تا در زمان خاموش بودن در هر خانه ای با دیوار آن خانه همخوان و همرنگ شود.

بررسی ویژگی های مدل جدید تلویزیون سامسونگ

نسل جدید تلویزیون های QLED ، دارای ویژگی به نام Ambient Mode  هستند که به دستگاه این قابلیت را می دهند که پس از خاموش شدن با پس زمینه خود ترکیب شوند. برای فعال کردن این ویژگی کافی است کاربر اپلیکیشن SmartThings  سامسونگ را باز کند. سپس باید از دیوار خود عکس بگیرد. این ویژگی با کمک فرایند همخوان سازی درخشندگی و رنگ، طرح و رنگ دیوار را روی تلویزیون نمایش می دهد. البته برای استفاده از این ویژگی تلویزیون حتما باید به دیوار آویزان گردد.