تکنولوژیک نیوز

خودکفایی در فضای مجازی با خدمات ابری ایرانی

رییس مرکز ملی فضای مجازی بر لزوم استفاده از خدمات ابری ایرانی تاکید کرد. وی ادامه داد که ایران باید در زمینه‌ی ارائه خدمات فضای مجازی خودکفا شود.

سیدابوالحسن فیروزآبادی در همایش علمی تخصصی افتا اعلام نمود که ایران در حال حاضر در هیچ یک از خدمات خود در فضای مجازی خودکفا نیست. وی در این مورد تاکید کرد که موتور جست‌وجو و نظام ارتباطی کشور باید حتما ایرانی گردد.

لزوم استفاده از خدمات ابری ایرانی و خودکفایی در این زمینه

فیروزآبادی در ادامه صحبت های خود در مورد لزوم استفاده از خدمات ابری ایرانی ، درباره کلان داده و اینترنت اشیاء نیز سخن گفت. وی با تاکید بر لزوم ملی شدن خدمات فضای مجازی ادامه داد که خودکفایی در این حوزه هویت بخش خواهد بود. به گفته وی در صورت عدم پیشرفت در زمینه خدمات ابری ایرانی ، کشور به اتباع ملت‌های دیگر تبدیل خواهد شد.

وی تاکید کرد که کشور ایران در حوزه خدمات ابری اولویت را بر پلت‌فرم‌ها گذاشته است و اضافه کرد که آنها در هیچ یک از خدمات ابری خودکفا نیستند. به گفته وی کاربران ایرانی حتی در شبکه اجتماعی سرگرمی هم از شبکه عقب‌افتاده ای چون تلگرام استفاده می کنند.