تکنولوژیک نیوز

استفاده دوباره از گیف در اینستاگرام

مدت زیادی از استفاده از گیف در اینستاگرام نگذشته بود که وجود یک اشتباه فاحش باعث حذف آنها شد. علت این امر پیدا کردن گیف های نژادپرستانه اعلام شد.

تنها چند هفته از حضور گیف ها در اینستاگرام می گذشت که یک اشتباه باعث حذف آنها شد. در موتور جستجوی شرکت گیفی (Giphy) کاربران گیف نژاد پرستانه پیدا کردند و در پی این اتفاق، اینستاگرام و اسنپ چت تصمیم گرفتند تا با گیفی قطع رابطه کنند.

استفاده از گیف در اینستاگرام

گزارشات نشان می دهند که گیف ها بار دیگر به اینستاگرام بازگشته اند و کاربران می توانند از آن ها در استوری های خود استفاده کنند. گیفی در ادامه این اتفاق، گیف های نژاد پرستانه را به سرعت پاک کرد. سخن گوی این شرکت تاکید نمود که آن ها چهار بار کتابخانه گیف های خود را زیر و رو کردند تا دیگر چنین مشکلی پیش نیاید.

به نظر می رسد که تمهیدات گیفی باعث شده تا استفاده از گیف در اینستاگرام برای بار دیگر امکان پذیر شود. البته اینستاگرام هم اعلام نموده است که آن ها در این مدت با گیفی ارتباط نزدیک داشته اند و مطمئن هستند که کاربران یک تجربه خوب خواهند داشت. برای استفاده از گیف در اینستاگرام به نظر می رسد باید مدتی صبر نمود.