تکنولوژیک نیوز

مطلع کردن کاربران مورد سوءاستفاده قرار گرفته توسط فیسبوک

اطلاع رسانی فیسبوک به کاربران آغاز شد. این شبکه اجتماعی کاربرانی که اطلاعات آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود را مطلع می کند.

 در پی رسوایی اخیر فیسبوک به واسطه کمپانی کمبریج آنالیتیکا، این شبکه اجتماعی وعده داد در آینده کاربرانی که اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گرفته است را مطلع کند. روند این اطلاع رسانی از امروز آغاز شد.

اطلاع رسانی فیسبوک به کاربران قربانی

در این راستا دو اعلان ارسال می شود، یعنی تمامی کاربران دو اعلان دریافت خواهند نمود، یا اطلاعاتشان در دسترس شرکت کمبریج آنالیتیکا قرار گرفته و یا اطلاعات از دسترس کمپانی یاد شده خارج بوده است. در هر دو حالت اعلان ارسال می شود.

یکی از این اعلان ها در بالای فید خبری فیسبوک نمایش داده می شود. اگر اطلاعات کاربری لو رفته باشد، فیسبوک به کاربران اطلاع می دهد که وبسایت This is Your Digital Life  مسدود شده است. این وبسایت در قالب یک تست شخصیت شناسی اطلاعات کاربران را سرقت می کرد.

قطع ارتباط فیسبوک با بسیاری از موسسات تحقیقاتی

فیسبوک علاوه بر کمبریج آنالیتیکا، با بسیاری از کمپانی های دیگر نیز قطع رابطه کرده است. که از جمله می توان بهCubeYou  و AggregateIQ اشاره نمود. لازم به ذکر است که این کمپانی ها نیز از روش های مشابه با کمبریج آنالیتیکا برای دسترسی به اطلاعات کاربران استفاده می کردند.