تکنولوژیک نیوز

تشخیص چهره متهم از بین ۵۰۰۰۰ نفر با تکنولوژی

پلیس چین روز گذشته خبر داد که توانسته است به کمک تکنولوژی تشخیص چهره متهمی را در بین ۵۰۰۰۰ نفر که در یک کنسرت موسیقی شرکت کرده بودند شناسایی و دستگیر نماید. با وجود اینکه نامی از متهم برده نشده اما بر اساس اطلاعات، وی در یک پرونده اقتصادی مجرم شناخته شده و نامش در لیست آنلاین افراد تحت تعقیب پلیس چین قرار گرفته بوده است. به گفته سخنگوی پلیس متهم در هنگام دستگیری به شدت متعجب بوده زیرا احتمال یافتن وی در جمعیتی پنجاه هزار نفری بدون چک کردن یک به یک حضار تقریبا غیر ممکن به نظر می رسیده است.

به گزارش digital trends، دولت چین سرمایه گذاری بسیار سنگینی بر روی تکنولوژی های تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی داشته است و نیروهای پلیس چین اصلی ترین استفاده کنندگان از تکنولوژی مورد نظر هستند. دستگیری متهم مورد نظر نه تنها توانایی های بسیار بالای تکنولوژی تشخیص چهره ای که در اختیار پلیس است را نشان می دهد، بلکه مشخص می کند دولت چین فهرستی بسیار دقیق و کامل شامل اطلاعات بیولوژیکی متهمین و مجرمین را نیز در اختیار دارد. تکنولوژی تشخیص چهره از سال ۲۰۱۵ در اختیار نیروی پلیس چین قرار گرفته است و از آن زمان تا کنون کاربردهای بسیار زیادی داشته. سال گذشته نیز پلیس چین اعلام کرد برخی از نیروهای خود را به عینک هایی با قابلیت تشخیص چهره به کمک الگوریتم های هوش مصنوعی مجهز کرده است تا بتوانند به صورت آنی به رهگیری مجرمین بپردازند. سال گذشته پلیس این کشور از دوربین هایی مجهز به هوش مصنوعی برای اختصاص یک کد به هر شهروند و سپس رهگیری آنها در طول روز استفاده کرده بود. تخمین زده می شود تعداد دوربین های مدار بسته در کشور چین تا سال ۲۰۲۰ به بیش از ۶۰۰ میلیون عدد برسد.