تکنولوژیک نیوز

بیمه بیکاری برای کسب و کارهایی که از تلگرام کوچ کنند

بیمه بیکاری برای کسب و کارهای تلگرام در نظر گرفته شده است. البته این بیمه برای کسب و کارهایی است که با کوچ از تلگرام دچار ضرر شوند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام نمود که فعلا خبری از فیلترینگ تلگرام نیست. وی در ادامه بیان کرد که قرار است بیمه بیکاری برای کسب و کارهای تلگرام در نظر گرفته شود. البته منظور کسب و کارهایی است که از تلگرام کوچ می کنند و با این کار دچار ضرر می شوند.

بیمه بیکاری برای کسب و کارهای تلگرام

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام نمود که از کسب و کارها و موسساتی که کانال های زیادی دارند دعوت شده تا از پیام رسانهای خارجی به پیام رسانهای داخلی کوچ کنند. به گفته وی بیمه بیکاری برای کسب و کارهای تلگرام نیز در نظر گرفته شده و اگر دچار ضرر شوند به آنها تعلق می گیرد.

نابسامانی در حوزه پیام رسان های داخلی

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید نمود که در حوزه پیام رسان های داخلی در کشور نوعی نابسامانی وجود دارد و ادامه داد که اقدامات وسیعی به دستور رئیس جمهور در دی ماه ۹۶ انجام شده است و لازم است که کشور از انحصار پیام رسان های غالب (تلگرام) خارج شود.

تهمت های وارده به پیام رسان های داخلی

فیروزآبادی بیان نمود که تاکنون انواع تهمت ها به پیام رسان های داخلی زده شده است درحالی که صحت ندارند. به گفته وی در سال ۹۷ در کشور از پیام رسان های داخلی استفاده خواهد شد، البته پیام رسان های خارجی نیز می توانند وجود داشته باشند اما به شرطی که تابع قوانین جمهوری اسلامی باشند.

حفاظت از حریم خصوصی مردم در پیام رسان های داخلی

فیروزآبادی در ادامه صحبت های خود در مورد بیمه بیکاری برای کسب و کارهای تلگرام ، به بحث حفاظت از حریم خصوصی مردم در پیام رسان های داخلی پرداخت و ادامه داد که کمیته ای در این زمینه تشکیل خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان اعلام نمود که شهروندان حق دارند از هر پیام رسانی استفاده کنند اما آن پیام رسان باید تابع قوانین کشور باشد. وی همچنین در مورد ارائه اینترنت بدون فیلتر به دانشگاه ها سخن گفت و ادامه داد که به دنبال فرمولی مناسب هستند.