تکنولوژیک نیوز

پیام رسان های خارجی در دستگاه های دولتی ممنوع شدند

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی، خبر ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی را اعلام کرد.

رضا جواهری، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی، اعلام کرده است که از این پس اجازه استفاده از پیام رسان های خارجی را ندارند. بنابراین از این پس استفاده از پیام رسان های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی ممنوع است.

 

ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی

در بخشنامه‌ی مربوط به ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی آمده است که به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، لازم است از این پس کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام رسان های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی انجام دهند زیرا پیام رسان های داخلی به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده اند و اجازه فعالیت دارند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.