تکنولوژیک نیوز

reply

ترفند فعال کردن آپشن ریپلای در اینستاگرام (avtive instagram reply)

با این ترفند آپشن ریپلای در دایرکت اینستاگرام رو فعال کنید.

ترفند فعال سازی ریپلای

نحوه فعال کردن ریپلای در اینستاگرام

ریپلای کردن در دایرکت اینستاگرام

دیدن ترفند