بررسی اپلیکیشن Shazam

بررسی اپلیکیشن Shazam

اپلیکیشن شازم (Shazam) از برنامه های معروف و پرطرفدار در جهان است و تقریبا توسط میلیون ها کاربر مورد استفاده قرار می گیرد. این اپلیکیشن…